Ogłoszenie dla akcjonariuszy
29.09.2020

Zarząd MAMUT POLSKA S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000405727) zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji albo odcinków zbiorowych w celu dematerializacji, w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 104 lok. 3.

 

Złożenie ww. dokumentów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

 

Pliki cookie pozwalają nam oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji.